Preparation selfportrait step by step

I am working on a self portrait in planes. Normally I sketch directly on the canvas, but today I used another method. I describe it in this blog, so you can try it yourself. I had to laugh, because the result reminded me of the Ravensburger painting sets in the 70’s and 80’s, where you could paint by numbers. Do you recall them?

Ik werk aan een zelfportret in vlakken. Normaal schets ik gelijk op het doek, maar vandaag heb ik een andere methode gebruikt. Ik beschrijf het in dit blog, zodat je het zelf ook een keer kunt proberen. Ik moest er wel om lachen, want ik moest opeens denken aan de Ravenburger schildersets uit de zeventiger en tachtiger jaren, waarbij je een doekje kon inschilderen met nummers. Herinner jij ze nog?

paint by number_thumb[1]

1. Take a transparant sheet and put it on your picture. Draw the lines of every plane on the sheet with a black permanent marker or fineliner. Begin with the lightest planes and give them number 1. Then one less light plane and give it number 2. Continue until you have drawn all the planes and the darkest ones. Try to choose as less shades as possible, for example 4. In the picture below I chose 8, but that are actually too many shades.

Neem een transparante sheet (of patroonpapier) en leg het op je foto. Trek dan de lijnen over met een zwarte permanent marker of fineliner. Begin met de lichtste vlakken en geef die het cijfer 1. Dan neem je een wat minder licht vlak en die geef je nummer 2. Zo ga je door tot je het donkerste vlak hebt overgetrokken. Probeer zo weinig mogelijk kleuren te kiezen, bijvoorbeeld 4. Ik heb er hier 8 gekozen, maar dat is eigenlijk al te veel.

2014-04-11 11.25.12

2. Then put the sheet under the copier and enlarge the picture with the percentage you need it to be for your painting. I had to tape some paper together, because our printer/copier only prints A4. Then you put the paper on a lightbox and draw whith a soft graphit pensil or charcoal the lines on the back. If you don’t have a licht box, you can tape your copy to a window.

Dan leg je de sheet op de kopieermachine en je vergroot de tekening met het percentage dat je het wilt hebben voor je schilderij. Ik moest allemaal A-viertjes aan elkaar tapen, omdat onze kopieermachine alleen A4 print. Vervolgens leg je het papier op een lichtbak en trek je de lijnen over met een zacht potlood (3b of 4b) of houtskool. Als je geen lichtbak hebt, kun je ook je kopie op een raam plakken en dan overtrekken.

2014-04-11 11.25.482014-04-11 11.25.30

 

3. Put your copy with the charcoal/graphite site on the canvas and rub it strong, but carefully, because the paper won’t move. And tataaaa: you have a beautiful enlarged sketch on your canvas to paint by numbers.

Leg je kopie op met de houtskoolkant op je doek en wrijf er krachtig overheen. Maar doe het voorzichtig, zodat het papier niet verschuift. En tadaaaa: je hebt een mooie vergrote schets op je doek om in te kleuren met verf.

2014-04-11 11.24.50

 

4. Choose a colour you like, which you can mix from light to dark. Or a series of colours which combine beautifully from light to dark. With these colours you paint your drawing. To remember which plane was which shade, you can use your tranpsparent sheet.

Kies een kleur die je mooi vindt en die je kan mengen van licht naar donker. Of een serie kleuren die van licht naar donker mooi aansluiten. Daarmee kleur je je doek in. Voor het gemak pak je nog de transparante sheet erbij met de nummers voor de juiste kleuren.

Advertisements

2 thoughts on “Preparation selfportrait step by step

  1. Pingback: Self portrait in four colours | Paintings by Sandra Barth

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s